O nás

Robíme korektúry textov v slovenčine

Opravujeme texty

Opravujeme a upravujeme texty po faktickej, gramatickej a štylistickej stránke.

Kontrolujeme pravopis

Kontrolujeme pravopis, gramatiku a štylistiku, vecnú a obsahovú správnosť textu pred jeho publikovaním.

Odstraňujeme drobné chyby a preklepy

Odstraňujeme drobné chyby a preklepy, opravujeme i/y, čiarky, dĺžne, úvodzovky, veľké a malé písmená, skloňovanie a časovanie, vybrané slová, správne predložkové väzby a pod.

Opravujeme slovosled

Opravujeme slovosled, správny význam vety, štylizáciu, zrozumiteľnosť a prehľadnosť textu. Upravujeme poradie slov vo vetách alebo poradie celých viet, ako aj radenie viet v odseku. Zameriavame sa aj na dodržanie grafickej úpravy textu.

Napíšte nám